Computer Science

T : 02-807-4594

ผลงานนักศึกษา

ประเภทโปรเจค

 
Image

การบูรณาการการเรียนการสอน

วิชา 532205 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ร่วมกับ วิชา 532119 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้การบูรณาการการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระเว็บไซต์ และจัดสร้างเว็บไซต์ของวัดต่างๆ โดยสามารถ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเว็บไซต์แต่ละวัด

Image

Aduino

Aduino หุ่นยนนำทางตามเส้น

Image

nMemo

แอพลิเคชั่นเพื่อตอบสนอง ต่อผุ้ใช้งาน ที่ต้องการรับระทานยา แต่อาจจะลืมทานยาด้วยเหตุผลต่าง เป็นการเตือนให้ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการรับประทานยาได้รับประทานยาถูกต้องตามเวลา หากไม่ถูกต้องตรงเวลาก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังญาติ หรือผู้ใกล้ชิดที่ได้กำหนดไว้ได้

Image

ระบบบริการจัดการสื่อการเรียนการสอน

ระบบบริการจัดการสื่อการเรียนการสอนในลักษณะสังคมออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงระบบผ่านเว็บและโทรศัพท์มือ ระบบปฎิบัติการแอนดรอยได้ ระบบนี้พัฒนาด้วย JAVA Servlet และ JAVA for Android