list news

T : 02-807-4594

ข่าว-กิจกรรม

กิจกรรมรับน้อง 2559

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีกิจกรรมรับน้องปี 2559 กิจกรรมรับน้องสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน และนักศึกษารุ่นพี...

ทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยนำนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ทัศนศีกษา ณ บริษัทไทยเพรสซิเด้นฟู๊ด จังหวัดชลบุรี ...

SAU Night

งานกินเลี้ยงสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปี รวม วิทคอมทุกๆรุ่น มาคุยกัน มาแชร์ประสบการ พบประรุ่นน้อง ให้คำแนนำ เราจะมีกันทุกปี กิจกรรมครอบครัววิทคอม...

Network Game 2558

กิจกรรม สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะมีการไป แข่งกีฬาต่างมหาลัย...