การติดตั้ง Bootstrap 3

T : 02-807-4594

ข่าว-กิจกรรม

Image

เขียนเมื่อ : 2016-08-17   ประเภท : กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีกิจกรรมรับน้องปี 2559 กิจกรรมรับน้องสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน และนักศึกษารุ่นพี่